Uitbreiding op huidige locatie

Uitbreiding op huidige locatie? Meer bedrijvigheid…

 • ingebruikname van de volledige beschikbare 70.000 m2 grond
 • verdwijnen weilanden grenzend aan woonwijk Eikendael
 • bouw van extra bedrijfshallen, containervelden, paden en waterbassins.
 • beperking uitzicht vanaf de Rijksstraatweg op de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder
 • meer verkeer op de Raaphorstlaan en Eikenhorstlaan door groter aantal personeelsleden
 • toename van vrachtverkeer door leveranciers en voor distributie planten

 Verplaatsing? Meer natuur, groener wonen…

 • het bedrijf wordt beëindigd op de locatie in Wassenaar
 • bestaande gebouwen – bedrijfsloods en woning – worden afgebroken
 • 6,5 ha. grond wordt geschonken aan de stichting Duivenvoorde
 • een parkachtig wandelgebied grenzend aan woonwijk Eikendael en de polder
 • onbelemmerd zicht vanaf de Rijksstraatweg op de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder
 • op minder dan 0,5 ha. wordt in de stijl van een landhuis een aantal appartementen gebouwd
 • verkoop daarvan – prijs in het middensegment – dekt de kosten van de verplaatsing van het bedrijf